Mustafa Kemal Atatürk Kimdir ?

Sevgi paylaştıkça çoğalır :)
246 Görüntüleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu,Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün hayatı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Mahalle mektebinde öğrenim gördü. Bir süre sonra Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. 1888’de babasının vefatı üzerine bir müddet Rapla Çiftliği’nde çalıştı. 1893 senesinde de Selanik Askeri Rüştiyesi’ne girdi. 1896-1899 yılları arasında Manastır Askeri İdadisi’nde eğitimini sürdürdü. Bu dönemde başlayan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’na gönüllü olarak katılmak istediyse de öğrenci olduğu gerekçesiyle cepheye gidemedi.

Mustafa Kemal Aatatürk Kimdir ?Daha sonra 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul’da Mekteb-i Harbiye-i Şahane’ye giren Mustafa Kemal Atatürk, 11 Ocak 1905’te de Erkan-ı Harbiye Mektebi’nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Eğitimini tamamlamasının ardından da Şam’da bulunan 5.Ordu’ya tayin edildi.

1905 senesinde de Lütfi Müfit Bey’in emrine girdi. Bu dönemde düşük rütbeli subay olarak Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki isyancılarla mücadele etti ve gerilla savaşı hakkında tecrübe kazandı.

13 Ekim 1907’de de 3.Ordu’ya kurmay olarak atandı. 1908 yılında da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye oldu.

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi üzerine de Trablusgarp’a gönderildi. 13 Ocak 1909’da da Selanik Redif Fırkası’nın kurmay başkanlığına getirildi. 19 Nisan 1909’da da İstanbul’a girecek olan Hareket Ordusu’nun birinci kademe birlikleri arasında görev yaptı.

Daha sonra 3. Ordu Kurmaylığı, 3. Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı, 5. Kolordu Kurmaylığı ve 38. Piyade Alayı Komutanlığı’nda vazifelerde bulundu.

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı yıllarında Atatürk, beraberindeki Enver Bey, Fuat Bey, Nuri Bey ve Fethi Okyar gibi ittihatçı subaylarla birlikte 18 Aralık 1911 tarihinde Libya’ya geldi. 22 Aralık 1912’de de Tobruk yakınında zafer kazandı. 7 Ocak 1912’de gerçekleşen bir çarpışma sırasında da gözünden yaralanarak bir ay hastanede tedavi gördü. 6 Mart 1912’de de Derne Komutanlığı’na getirildi. Bu dönemde Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi ve Balkan Muharebeleri’nin başlaması üzerine buradan ayrılarak İstanbul’a döndü.

Mustafa Kemal Aatatürk Kimdir ?

Balkan Savaşları

Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım 1912 tarihinde Bolayır’da bulunan Akdeniz Boğazı Kuvayi Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü’ne tayin edildi. Bu sırada Osmanlı ordusu Stilian Georgiev Kovachev komutasındaki 4. Bulgar Ordusu’na yenildi. Daha sonra 1913’de başlayan İkinci Balkan Savaşı’nda Atatürk ve birlikleri Dimetoka ile Edirne’ye girerek burayı ele geçirdi. 27 Ekim 1913’te de Sofya askerî ataşeliğine atandı. Bunun yanında Belgrad askeri ataşeliğinde de vazifelerde bulundu. 1 Mart 1914’te yarbaylığa terfi etti. I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine de 20 Ocak 1915’de 19. Fırka Komutanlığı’nda görevlendirildi.

Çanakkale Savaşı

25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası’na İtilaf Devletleri’nin çıkartma yapmasıyla Çanakkale Savaşı başladı. Bu sırada 3. Ordu Kolordu Komutanı Mehmet Esat Paşa’nın emrinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk, Arıburnu’na saldıran Anzak birliklerine karşı mücadele ederek düşmanı Conkbayırı’nda durdurdu. 1 Haziran 1915’te de Miralaylığa yükseldi. 10 Ağustos 1915’de de Anafartalar Zaferi’ni kazandı. Bunun yanında Kireçtepe ve Anafartalar’da da büyük başarılar elde etti.

Kafkasya Cephesi

14 Ocak 1916 tarihinde de Gelibolu’dan Edirne’ye sevk edilen olan 16. Kolordu Komutanlığı’na atandı. Bu dönemde Rus ordusu Erzurum, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari bölgelerini ele geçirmişti. Bunun üzerine Atatürk, ani bir saldırıyla düşmanı geri püskürttü.

Sina ve Filistin Cephesi

7 Mart 1917 tarihinde Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutan Vekilliği’ne atanan Atatürk, daha sonra 5 Temmuz 1917’de Yıldırım Orduları Grubu emrindeki 7. Ordu Komutanlığı’na getirildi. 15 Ağustos 1917’de de Filistin Cephesi’ne tayin edildi. Bu dönemde Sultan Vahdettin’in başyaveri Naci Bey’e bir telgraf çekerek Yıldırım Orduları Grubu’nun savaş gücünün kalmadığını belirterek mütareke istemesini önerdi. Ayrıca yeni hükümette kendisinin Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olarak görevlendirilmesini istedi. Daha sonra 6 Ekim 1918’de de görevinden istifa etti. 19 Eylül 1918’de de Edmund Allenby komutasındaki İngiliz kuvvetleri genel taarruza geçerek Yıldırım Orduları Grubu’nu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bunun yanında Şam-Halep bölgeleri de düşman tarafından işgal edildi. 30 Ekim 1918’de de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

– Samsun’a çıkışı

Mustafa Kemal Atatürk 2 Şubat 1919 tarihinde müfettiş olarak Anadolu’ya gönderildi. Ayrıca bu dönemde bazı bölgelerde ortaya çıkan ufak çaplı isyanları da bastırdı. 19 Mayıs 1919’da da Refet Bey, Kazım Bey, Mehmet Arif Bey ve Hüsrev Bey ile birlikte Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattı.

– İnönü Savaşları

Sevr Anlaşması’nın kuvvet kullanmadan uygulanamayacığı anlayan İtilaf Devletleri Yunanları Anadolu’ya göndererek Türk bölgelerini ele geçirmeyi planladı. 6 Ocak 1921 tarihinde harekata başlayan Yunan Ordusu, 9 Ocak günü İnönü mevzilerine kadar ilerledi. Fakat Türk Ordusu’nun güçlü direnişi sonucunda düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun yanında Kuvayi Milliye’den düzenli orduya geçiş de hızlanarak halkın orduya güveni arttı. Daha sonra gerçekleşen II. İnönü Muharebesi sırasında da bir kez daha zafer kazanmış olduk.

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

İnönü Savaşları’nda savunma taktiği uygulayan Türk Ordusu, Aslıhanlar-Dumlupınar çarpışmalarında henüz saldırı gücüne ulaşamadığını gösterdi. Bu durumu fırsat bilen Yunan Ordusu, Eskişehir-Kütahya çizgisinde yer alan Türk mevzilerine yüklenerek bu bölgeleri işgal etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk orduya Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmeyi emretti.

Sakarya Meydan Muharebesi

Mustafa Kemal Paşa, başkomutanlığa geçmesinin ardından yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri ile halkı ordunun donatılması için seferberliğe çağırdı. Daha sonra 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihlerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi’nde de Yunan Ordusu’nun saldırı gücü tükendi. Türk Ordusu’nun ani bir hücumu üzerine de düşman ağır bir bozguna uğradı. Bu zaferin ardından Güney Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması imzalandı ve doğu sınırı tamamen güvenlik altına alındı. Fransa ile de Ankara Antlaşması yapılarak güney sınırı emniyete alındı.

Büyük Taarruz (Başkomutanlık Meydan Muharebesi)

26-30 Ağustos 1922’de yapılan Büyük Taarruz ile düşmanın büyük bölümü imha edildi. 2 Eylül 1922 tarihinde de Uşak geri alındı ve Yunan Ordusu’nun Başkomutanı General Nikolaos Trikupis esir edildi. İzmir’in geri alınmasıyla da Yunanlı’lar Anadolu’dan atıldı.

Mudanya Ateşkes Antlaşması

Büyük Taarruz’dan sonra 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla savaş sona erdi.

Lozan Barış Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra barış görüşmelerinin yapılması için tarafsız bir ülke olan İsviçre’nin Lozan şehri seçildi. Türkiye’yi İsmet İnönü temsil etti. Fakat anlaşmazlıklar sonucu 4 Şubat 1923’te görüşmeler kesildi. 23 Nisan 1923’te de yeniden başladı. 24 Temmuz 1923 tarihinde de Lozan Anlaşması imzalandı.

Mustafa Kemal Aatatürk Kimdir ?

Cumhuriyetin ilanı

29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyet ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı

Mustafa Kemal Atatürk, 158 milletvekilinin tamamının oyları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. 1927, 1931, 1935 yıllarında yapılan seçimlerde de bu görevini sürdürdü.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı

Mustafa Kemal Atatürk Atatürk’ün sağlık durumu 1937 yılından itibaren iyice bozulmaya başladı. 1938 senesinde de kendisine siroz teşhisi konuldu. 10 Kasım 1938 tarihinde de İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi gerçekleştirilen törenle Ankara’ya gönderildi. 10 Kasım 1953’te de Anıtkabir’e defnedildi.

 

Dünyada M. Kemal Atatürk…

Atatürk, Türkiye için çok büyük bir kahraman, eşsiz bir siyasi dehaydı. Ülkeyi gerçek anlamda kurtarmış, bağımsızlığını kazandırmış, bayrağı olan özgür bir ülke olması için hayatı pahasına savaşmıştır.  Ancak Atatürk’ün büyüklüğü sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kabul edilmiştir.  Dünyanın en önemli liderleri onun dehası hakkında açıklamalarda bulunmuş, dünya basını da Atatürk’e geniş vermiştir.  Tüm dünyanın birleştiği nokta ise Atatürk gibi insanların dünyaya çok zor geldiği yönündedir. İlkeleri, inkılâpları, insani yönleri, kahraman askerliği, entelektüelliği, zekası, sınır tanımayan bilgisi ve görgüsüyle Atatürk, bizim Atatürkümüz olması dışında tüm dünyaya da mal olmuş, sayısız lidere ilham vermiştir. Hakkında sayısız kitap yazılmış, konferanslar ve seminerler düzenlenmiştir.

Bugüne kadar Atatürk hakkında yazılmış en kapsamlı biyografi Kahire‘deki İngiliz Büyükelçiliğinde uzun süre görev yapmış olan İngiliz yazar ve gazeteci Lord Kinross tarafından kaleme alınmış olan, “Atatürk, The Rebiryth of a Nation
(Ataturk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu)’dur. Kitabı hazırlamak için uzun süre Türkiye’de kalan ve çalışmalarını 5 yılda tamamlayan Kinross, eseri 2 cilt halinde hazırlamıştı.

Mustafa Kemal Aatatürk Kimdir ?

Time dergisi Atatürk’le ilgili sayısız makale yayınlamış, ayrıca 24 Mart 1923 ve 21 Şubat 1927tarihlerinde Atatürk’ü kapak yapmıştır.

Atatürk bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınmayı gerçekleştiren ilk devlet başkanı olmuştur. Yaşasaydı kuşkusuz dünya bambaşka bir yer olacaktı. Ancak o, arkasında çok daha iyi bir Türkiye bırakarak hayata gözlerini yummuş, ülkemizi, bayrağımızı bize armağan edip aramızdan ayrılmıştır.

Atatürk’ün Vasiyeti

Atatürk’ün 5 Eylül 1938 günü Dolmabahçe’de düzenlediği ve İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter’e teslim ettiği vasiyetnamesi şu şekildeydi;

Malik bulunduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

1 – Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2 – Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3 – Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.

4 – Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5 – İsmet İnönü’nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç oldukları yardım yapılacaktır.

6 – Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumları’na tahsis edilecektir.

 

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar

•Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih

•Takımın Muharebe Talimi (Almanca’dan çeviri – 1908)

•Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909)

•Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)

•Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca’dan çeviri – 1912)

•Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)

•Nutuk (1927)

•Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (1930)

•Geometri (1937

Atatürk’ün Kurduğu Kurumlar

Anadolu Ajansı

Ankara Hukuk Fakültesi

Ankara Orman Çiftliği

Bursa Merinos Halı Fabrikası

Çocuk Esirgeme Kurumu

Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Yolları

Devlet İstatistik Enstitüsü

Elektrik İşleri Etüt İdaresi

Etibank

Halkevleri

İşbankası

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)

Merkez Bankası

Merkez Hıfzısıha Enstitüsü

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Sanayi ve Maadin Bankası

Sümerbank

Türk Dil Kurumu

Türk Kuşu

Türk Tarih Kurumu

Türkiye Cumuriyeti Ziraat Bankası

Türkiye Şeker Fabrikaları

Uluslararası İzmir Fuarı

Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü

 

Genç Magazine

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir